Алгасах одоо байгаа курсууд

Одоо байгаа курсууд

Энэхүү хичээл нь дараах 4 дэд сэдэвтэй

Сургалтын зорилго:

 Умайн үйл ажиллагааны цус алдалт, оношилгоо, эмчилгээний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, ур чадварт сургах

Сургалтын зорилт:

 • Хэвийн биений юмны мөчлөг
 • Умайн үйл ажиллагааны цус алдалтын шалтгаан, эмгэг жам
 • Умайн үйл ажиллагааны цус алдалтын ангилал
 • Оношилгоо, ялган оношилгоо
 • Дааврын ба дааврын бус эмчилгээ
 • Эндометрийн хэт хөвсийлтийн үед авах арга хэмжээ
 • Мэс засал эмчилгээ

Энэхүү сургалт нь дараах 3 модуль бүхий сургалт

 • Модуль 1. Жирэмсэн үед артерийн даралт ихсэх эмгэгүүд ба манас таталтын урьдал
 • Модуль 2. Эх барихын цус алдалт
 • Модуль 3. Төрсний дараах халдвар, үжил

Энэхүү Сургалтын сайтыг ашиглан багш хэрхэн сургалт явуулах, Оюутан хэрхэн суралцах талаар сургалт.

Сургалтын зорилго:

 Дутуу нярайд эрт болон хожуу гарч болох эмгэгт байдал, эрсдэл хүндрэлийн оношилгоо, эмчилгээний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, ур чадварт сургах

Сургалтын зорилт:         

 • Дутуу нярай тодорхойлолт, сүүлийн үеийн ангилал
 • Төрсний дараа дутуу нярайд тохиолдож болох эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүд, гол тулгардаг асуудал, бэрхшээлүүд
 • Төрсний дараа үзүүлэх яаралтай тусламж, бэлтгэл  
 • Туйлын бага жинтэй нярай болон хожуу дутуу нярайд тохиолдох хүндрэлийн үед үзүүлэх эмнэлгийн тусламж
 • Хооллолтын үндсэн зарчим
 • Эмнэлгээс гарах үеийн үнэлгээ, зөвлөмж

ЭХЭМҮТ болон орон нутагт нийлүүлэгдэж буй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн сургалтыг онлайн хэлбэрээр хүргэж банйа.

Энэхүү сургалт нь Автомат дуслын шахуурга аппаратны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаар мэдээлэл өгнө.

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн зайн оношлогооны цахим систем

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд ажилд орж буй ажил горилогчдод мэдээлэл олгох сургалтыг онлайн орчинд явуулахаар болж байна.

.....

Эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулав